Zawiadomienie

Zarząd ASM zawiadamia, że rozpoczyna prace nad zmianą „Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków dla lokali zlokalizowanych na Kolonia Jordana znajdujących się w zasobach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku”. Zgodnie z §22 Statutu ASM, do dnia 13 stycznia 2014 roku zbierane będą wnioski członków Spółdzielni w tej sprawie.