Zatwierdzenie „Regulaminu Funduszu Remontowego w Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku”.

Gdańsk, 17.11.2015 roku

Szanowni członkowie ASM

Zarząd Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku informuje, że dnia 10.11.2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 30/2015 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Funduszu Remontowego w Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku”.

Treść regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.asm.gdansk.pl (w zakładce: Regulaminy).

Od powyższej decyzji Rady Nadzorczej członkom Spółdzielni przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia na podstawie §23pkt7 Statutu Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zarząd
Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowa

Regulamin Funduszu Remontowego ASM