Zaproszenie do bieżącej działalności Spółdzielni

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące bieżących działań Spółdzielni.
Rady Nieruchomości
Zapraszamy mieszkańców do tworzenia Rad Nieruchomości. Funkcjonowanie Rad Nieruchomości jest uregulowane w statucie ASM w par. 76-81. Jeśli jesteście Państwo sami zainteresowani lub znacie odpowiednią osobę prosimy o kontakt ze Spółdzielnią do końca marca br.
Działania Rad Nieruchomości to m.in. : zgłaszanie potrzeb remontowych i eksploatacyjnych nieruchomości, weryfikowanie potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, monitorowanie działań Zarządu związanych z nieruchomością, uczestniczenie w kształtowaniu wysokości i sposobu naliczania opłat.
Rady stają się gospodarzem nieruchomości i partnerem dla Zarządu.
Biblioteka Sąsiedzka
Informujemy że w marcu marca rozpoczęła regularną działalność biblioteka sąsiedzka. W każdą ŚRODĘ w godz. 13-18 w bibliotece będzie pani bibliotekarka. W tym terminie korzystanie z biblioteki będzie dla Państwa najdogodniejsze. Zapraszamy.
Biblioteka również przyjmuje do zasobu książki przekazane przez mieszkańców.
Klub osiedlowy
Zapraszamy do kontaktu mieszkańców mających chęć i pomysł na działalność społeczno-kulturalną z wykorzystaniem klubu osiedlowego.
W Klubie ma siedzibę Rada Dzielnicy Aniołki. Rada pełni dyżur w klubie we wtorki i czwartki w godz. 18-19.
Konsultacje Architektoniczne
Zapraszamy mieszkańców posiadających kwalifikacje w dziedzinie architektury do współpracy ze spółdzielnią. W związku z prowadzonymi i planowanymi pracami remontowymi powstaje możliwość / potrzeba zmian w istniejących rozwiązaniach architektonicznych. Celem jest jak najlepsze kreowanie architektonicznego wyrazu osiedla wyrażającego się w przyjmowanych rozwiązaniach detali.
Konsultacje – Architektura krajobrazu
Zapraszamy mieszkańców posiadających kwalifikacje w dziedzinie architektury krajobrazu do współpracy ze spółdzielnią. Celem jest pomoc w przestrzeganiu zasad kształtowania przestrzeni publicznej, relacji krajobrazowych i tworzenia rozwiązań kompozycyjno-funkcjonalnych. Podstawowe znaczenie ma kształtowanie zieleni w perspektywie wieloletniej.
Stojaki na rowery
Planujemy ustawienie na osiedlu stojaków na rowery. Zapraszamy mieszkańców do składania propozycji lokalizacji i typu stojaków do końca marca. Proponowane przez spółdzielnię stojaki pokazane są na WWW.asm.gdansk.pl

Modele stojaków rowerowych