Wyniki wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

Szanowni Państwo

Miło jest nam Państwa powiadomić, że ze zgłoszonych i zakwalifikowanych

5 projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 z dzielnicy Aniołki wygrały:

1. Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku,

2. Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górce,

3. Rewitalizacja Wroniej Górki – etap I,

4. Modernizacja boiska przy Wroniej Górce.

 

Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa dziękuje Państwu za udział w głosowaniu

nad zgłoszonymi przez mieszkańców  projektami.

Nadzwyczajne podziękowanie kierujemy do Pani Anny Golędzinowskiej –

Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Aniołki, Pani Annie Pszczolińskiej,

Pani Małgorzacie Kisielewskiej oraz innym mieszkańcom naszego osiedla

za osobiste zaangażowanie się i czynny udział w przygotowaniu projektów.