Wyjaśnienie dotyczące telewizji

                                                                                                                                                                                                    Gdańsk 23.04.2014 r.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szanowni mieszkańcy, w związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców dotyczącymi nowego operatora telewizji osiedlowej, Zarząd ASM uzupełnia informację przekazaną 20 marca br.:

1) Obecne uregulowania prawne oraz wyposażenie studia telewizyjnego nie dawały możliwości dalszego prawidłowego rozprowadzania sygnału telewizyjnego za pośrednictwem ASM.
2) Ze względu na problemy techniczne z dostarczeniem do kilku budynków uzgodnionego pakietu programowego w wersji analogowej powstały w momencie przełączenia sygnału na sieci TK Chopin, okres promocyjny podany w piśmie z 20 marca ulega przesunięciu do 30 kwietnia 2015 r.
3) W dotychczasowym pakiecie programowym (dostarczany do 30.04.2015), zostaną wprowadzone zmiany. W miejsce programów, których ze względów prawnych nie można przekazywać za pośrednictwem sieci kablowej TK Chopin (Sport-1, N-24, RTL, 3SAT, Erosport – Eng.) nadawanych będzie pięć innych programów (Superstacja, Polonia1, Viva Polska, Deutsche Music, Chanel One Russia).
4) Obecnie obowiązujące prawo zobowiązuje Operatorów telewizji kablowych m.in. do zawierania umowy z odbiorcą sygnału – klientem. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy ASM i TK Chopin do końca kwietnia 2015 r. odbierający dotychczas sygnał telewizji osiedlowej, będą mogli opłacać dostawę sygnału (bez pakietu promocyjnego oferowanego przez TK Chopin) poprzez wpłatę należnej kwoty tj. 25,90 zł przy opłacie za mieszkanie. Po tym terminie bez podpisania odpowiedniej umowy nie będą mogli Państwo korzystać z sygnału Operatora TK Chopin.
5) Na terenie ASM – os. Kolonia Jordana, legalnie oprócz TK Chopin sygnał telewizji kablowej dostarcza w chwili obecnej również telewizja kablowa UPC (dawniej Polska Telewizja Kablowa).
6) W aktualnym stanie prawnym i na podstawie podpisanych umów z Operatorem, możecie Państwo dokonać wyboru w zakresie korzystania z sygnału telewizji kablowej:
a) do 30.04.2015 r. będą mogli Państwo otrzymywać sygnał telewizji kablowej za pośrednictwem ASM w dotychczasowej cenie – płatność w opłacie eksploatacyjnej,
b) podpisać umowę z nowym operatorem TK Chopin na zasadach promocyjnych, obowiązujących do 30 kwietnia 2015 r. (w cenie dotychczasowej opłaty za sygnał wraz ofertą darmowego Internetu i abonamentu telefonii stacjonarnej),
c) podpisać umowę z operatorem TK Chopin na inny oferowany pakiet programowy,
d) zrezygnować z odbioru sygnału dostarczanego za pośrednictwem ASM (możliwość taka istnieje od czerwca 2012 r. – wymaga złożenia pisemnej rezygnacji),
e) podpisać umowę z innym operatorem działającym na os. Kolonia Jordana,(nie wymaga to kładzenia nowych instalacji do lokalu poza względami technicznymi zależnymi od Operatora).
7) Po przełączeniu poszczególnych budynków na sygnał nadawany z sieci TK Chopin, poszczególne programy znajdą się na innych pasmach (częstotliwość), co wymaga dostrojenia odbiorników. O terminie przełączenia zostaną Państwo poinformowani przez Operatora.
8) Wybudowany w ramach podpisanych umów system monitoringu (połączony do miejskiego sytemu) do końca 2016 r. będzie eksploatowany i utrzymywany przez wykonawcę. W tym czasie Zarząd podejmie działania mające na celu przekazania sytemu do Miasta.