TK”Chopin” – operatorem telewizji osiedlowej

INFORMACJA

Realizując obowiązki w zakresie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia, Zarząd ASM informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2014 r. Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprzestaje działalności jako przedsiębiorstwo telekomunikacyjne. Od tego dnia Operatorem telewizji osiedlowej – dostawcą sygnału na nieruchomościach os. Kolonia Jordana zostaje Telewizja Kablowa CHOPIN spółka jawna.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami występuje wymóg zawarcia umów abonenckich odbiorców usługi (odbioru sygnału) z Operatorem. W ramach uzgodnień pomiędzy ASM i TK Chopin, właściciele lokali lub posiadający tytuł prawny do lokalu mogą podpisywać umowy na dostawę sygnału telewizyjnego i radiowego w zestawieniu programów jak dotychczas w obowiązującej w dniu dzisiejszym cenie, to jest 25,90 zł. Oferta promocyjna będzie obowiązywać na czas określony do 31.03.2015 r. Po podpisaniu umowy, jako usługi dodatkowe w cenie dostawy sygnału Operator zapewni dostawę Internetu oraz numeru telefonii stacjonarnej. Do czasu podpisania umowy abonenckiej właściciele lokali będą mogli opłacać dostawę sygnału tak jak dotychczas za pośrednictwem ASM. W okresie przejściowym, dla ułatwienia mieszkańcom możliwości załatwienia czynności formalnych, od dnia 02.04.2014 r. (w środy i piątki w godzinach 1400÷1800) przedstawiciele Operatora – TK Chopin będą dostępni w pomieszczeniu Klubu Osiedlowego (Poniatowskiego 13). Można tam będzie zawrzeć umowę w zakresie oferty promocyjnej lub innych ofert Operatora.
W zakresie realizacji umowy z ASM, TK Chopin wykona na os. Kolonia Jordana (wzdłuż ciągów komunikacyjnych) system monitoringu (kamery stacjonarne) wraz z włączeniem go do miejskiego systemu monitoringu nadzorowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Pozwoli to zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego osiedla i możliwość szybszych reakcji uprawnionych służb.