Stałe utrzymanie czystości przy „siłowni pod chmurką”.

INFORMACJA

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców w sprawie braku

opróżniania koszów na śmieci przy „siłowni pod chmurką”,

uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją ZDiZ w Gdańsku

z dniem 13.06.2017r. teren ten zostanie objęty stałym utrzymaniem czystości.