Sporządzanie planu remontowego na 2015 rok

Zarząd Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku zwraca się do Państwa

o kierowanie do biura spółdzielni lub na adres mailowy asm@asm.gdansk.pl,

propozycji do planu remontowego na rok 2015.