Siedziba Rady Dzielnicy ANIOŁKI

Szanowni Państwo.
Informujemy, że w  Klubie Osiedlowym Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
przy ul. Poniatowskiego 13 mieści się siedziba Rady Dzielnicy Aniołki.
Spółdzielnia podpisała z Urzędem Miejskim umowę najmu.
Nadmieniamy, że Klub Osiedlowy nadal pełni swoje dotychczasowe funkcje.