Regulaminu Funduszu na remonty ASM w Gdańsku

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17.08.2015 r. będzie podejmowana uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Funduszu na remonty w ASM w Gdańsku. Projekt Regulaminu zamieszczony jest poniżej oraz znajduje się w siedzibie Spółdzielni. Prace nad Regulaminem rozpoczęły się w listopadzie 2014 r. Po licznych modyfikacjach projekt Regulaminu został wypracowany.  Zgodnie z par. 23 ust.5 Statutu Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Zarząd poinformował członków z odpowiednim wyprzedzeniem o tym, że Regulamin będzie uchwalany 17.08.2015 r.

 

Projekt-Regulaminu-Funduszu-na-remonty-ASM-w-Gdańsku-20150720

Załącznik nr 2 do Regulaminu F na Rem legenda do mapy

Załącznik nr 2 do Regulaminu F na Rem mapa terenów wspólnych Jordana

Załącznik nr 2 do Regulaminu F na Rem mapa terenów wspólnych Oliwa

Załącznik nr 2 do Regulaminu F na Rem mapa terenów wspólnych Osowa