Budżet Obywatelski 2016

Szanowni Państwo,
miło mi powiadomić, że do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 zakwalifikowano 5 projektów z 7 zgłoszonych projektów dzielnicy Aniołki.

Zgłoszono następujące projekty:

1. Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górce    –       wybrany do głosowania

2. Plac zabaw przy Wroniej Górce    –   wybrany do głosowania

3. Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku   –   wybrany do glosowania

4. Modernizacja boiska przy Wroniej Górce   –   wybrany do głosowania

5. Rewitalizacja Wroniej Górki – I etap  –  wybrany do głosowania

6. Modernizacja placu zabaw w Zielonym Parku  –  odrzucony

7. Ścieżka Biegowo-Rekreacyjna wraz z urządzeniami dla  wszystkich mieszkańców Gdańska w Parku Steffensa                    w dzielnicy Aniołki       –    odrzucony

 

 PKT: 1, 2, 4 i 5 dotyczy terenów przylegających do Osiedla Kolonia Jordana.  

 

                                Głosowanie na projekty trwać będzie od 14 do 27 września 2015 r.

  •  Głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
  •  Każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie pięć głosów na projekty dzielnicowe i jeden głos na projekty ogólnomiejskie ujęte w „Bazie Projektów Dzielnicowych” i „Bazie Projektów Ogólnomiejskich”.
  •  Mieszkaniec na projekty dzielnicowe może głosować w dowolnej dzielnicy.
  •  Głosami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć głosów jednemu projektowi jak i po jednym głosie na pięć propozycji.
  •  Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 30 września 2015 r.

Jednocześnie zapraszam na spotkanie poświęcone Budżetowi Obywatelskiemu, które odbędzie się 9 września o godzinie 18 w Szkole Podstawowej nr 58.

Budżet Obywatelski dla Osiedla Focha