Przetarg nieograniczony – konkurs ofert

AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

80-156 GDAŃSK, ul. Marsz. F. Focha 7

Ogłasza przetargi nieograniczone – konkursy ofert na następujące roboty:

  1. Wykonanie instalacji odgromowej w budynku narożnym Focha 45-47, Świdnicka 4-6.

Termin składania ofert do 11.05.2017r. do godz. 12:00 w siedzibie A.S.M. w Gdańsku, ul. Marsz. F. Focha 7.

Otwarcie złożonych ofert w/w przetargów nastąpi 11.05.2017r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.asm.gdansk.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór ofert i możliwość unieważnienia, lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ odgromówka kwiecień 2017