Przetarg na zimowe utrzymanie w zasobach ASM w Gdańsku

AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
80-156 GDAŃSK, ul. Marsz. F. Focha 7

Ogłasza przetargi nieograniczone – konkursy ofert na następujące roboty:

1. Zimowe utrzymanie zasobów Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Termin składania ofert do 28.10.2015r. do godz. 12:00 w siedzibie A.S.M. w Gdańsku, ul. Marsz. F. Focha 7.
Otwarcie złożonych ofert w/w przetargów nastąpi 28.10.2015r. o godz. 14:00.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.asm.gdansk.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór ofert i możliwość unieważnienia, lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.

zał. nr 4 do SIWZ odśnieżanie KOL.JORDANA

zał. nr 4 do SIWZ odśnieżanie OSO

odśnieżanie SIWZ 131015 MDz

zał nr 4a do SIWZ powierzchnie do odśnieżania Kol Jordana