Przetarg na zimowe utrzymanie terenów ASM

AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

80-156 GDAŃSK, ul. Marsz. F. Focha 7

Ogłasza przetarg w drodze przetargu– konkursy ofert na następujące roboty:

  1. Zimowe utrzymanie terenów Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Termin składania ofert do 31.07.2017r. do godz. 11:00 w siedzibie A.S.M. w Gdańsku, ul. Marsz. F. Focha 7.

Otwarcie złożonych ofert w/w przetargów nastąpi 31.07.2017r. o godz. 12:30.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.asm.gdansk.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór ofert i możliwość unieważnienia, lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ ośnieżanie sezon 2017-2018

zał. 4A do SIWZ wykaz terenów KOL. JORDANA

zał.4B do SIWZ Odśnieżanie kolejność Kol. Jordana

Załącznik nr 4C do SIWZ powierzchnie

zał. 5 do SIWZ karta pracy