Proponowane zmiany w „Regulaminie rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków dla lokali zlokalizowanych na osiedlu Kolonia Jordana znajdujących się w zasobach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku”.

Gdańsk, dnia 29 czerwca 2015 roku

Członkowie Spółdzielni – mieszkańcy osiedla Kolonia Jordana w Gdańsku

W dniu 08.06.2015r. Walne Zgromadzenie uchyliło „Regulaminu naliczania i rozliczania kosztów energii cieplnej wytworzonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej wody (CW) dla lokali znajdujących się w zasobach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Kolonia Jordana”.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza przystąpiła do wprowadzenia zmian w „Regulaminie rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków dla lokali zlokalizowanych na osiedlu Kolonia Jordana znajdujących się w zasobach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku”. Zmiany te mają na celu dostosowanie regulaminu do zmian związanych z decyzją Walnego Zgromadzenia.
Projekt zmian zamieszczony jest na stronie Spółdzielni www.asm.gdansk.pl w zakładce Komunikaty oraz znajduje się w siedzibie Spółdzielni.

Zgodnie z 23 pkt.3 Statutu Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku,
do dnia 13 lipca 2015 roku zbierane będą pisemne wnioski członków w tej sprawie.

Zarząd
Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Proponowane zmiany do Regulamin rozliczania wody 150629