Projekt „Regulaminu funduszu remontowego w ASM w Gdańsku”.

Gdańsk, dnia 19.10.2015r.

Szanowni członkowie ASM
Zgodnie z §23 Statutu Spółdzielni, informujemy, iż planowane jest przyjęcie przez Radę Nadzorczą „Regulaminu funduszu remontowego w Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Gdańsku”. Projekt treści ww. Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni oraz w biurze ASM na ul. Focha 7.
Zgodnie z ust.3 § 23 Statutu, prosimy o wnoszenie ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści przygotowanego projektu w formie pisemnej do siedziby ASM lub na adres mailowy: asm@asm.gdansk.pl najpóźniej do dnia 03 listopada 2015 r.
Zarząd
Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Gdańsku

Projekt Regulaminu Funduszu Remontowego w ASM w Gdańsku 20151019

zał. nr 2A do Regulaminu FR Mapa tereny wspólne KOL.  JORDANA

Załącznik nr 2B do Regulaminu FR Mapa terenów wspólnych Oliwa

Załącznik nr 2C do Regulaminu FR Mapa terenów wspólnych Osowa

legenda – tereny wspólne