Powiadomienie Członków Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku

 

Gdańsk, dnia 09.03.2015r

POWIADOMIENIE

Zarząd Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku na podstawie § 23 pkt. 5 Statutu ASM powiadamia, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej
w dniu 16.03.2015r. godz. 17.00
odbędzie się głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania rodzaju i wysokości opłat eksploatacyjnych oraz ich wnoszenia w Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku”.

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania rodzaju i wysokości opłat eksploatacyjnych oraz ich wnoszenia w Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej projekt na 16.03.2015r.