Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Funduszu Remontowego w ASM w Gdańsku

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10.11.2015 r. będzie podejmowana uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Funduszu Remontowego w ASM w Gdańsku. Projekt Regulaminu znajduje się  w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.asm.gdansk.pl.

Zgodnie z par. 23 ust.5 Statutu Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Zarząd poinformował członków            z odpowiednim wyprzedzeniem o tym, że Regulamin będzie uchwalany 10.11.2015 r.

Projekt Regulaminu Funduszu Remontowego w ASM w Gdańsku

Załącznik do Regulaminu FR Mapa terenów wspólnych KOL JORDANA

Załącznik  do Regulaminu FR Mapa terenów wspólnych Osowa

Załącznik  do Regulaminu FR Mapa terenów wspólnych Oliwa

legenda – tereny wspólne