Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzenego dla terenu Kolonia Jordana

Szanowni Państwo, w trakcie opracowania jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Kolonia Jordana w rejonie cmentarza garnizonowego. Wszystkie informacje są dostępne
pod adresem http://www.brg.gda.pl/plany_w_toku.php . Plan jest sporządzany przez Zespół Urbanistyczny Śródmieście pod numerem 1229.
Do 16 lutego można było składać uwagi do projektu planu. Zarząd Spółdzielni zgłosił do planu następujące uwagi :
– wnosimy o zmniejszenie dopuszczalnej wielkości obiektów handlowych z 2000 m² do 1000 m²,
– wnosimy o wprowadzenie zapisu zapewniającego powszechną dostępność do ciągów
pieszo- jezdnych, co umożliwi nieskrępowane z nich korzystanie przez wszystkich mieszkańców Koloni Jordana.