Opóźnienie w realizacji Siłowni

Szanowni Państwo!

W związku z opóźnieniem realizacji „Siłowni pod chmurką przy Wroniej Górce”

tj. przy skrzyżowaniu ul.Świdnickiej i Focha, Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

otrzymała informacje z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, że trwa procedura udzielenia

zamówienia publicznego na wykonanie robót.

Zgodnie z umową Wykonawca zakończy roboty do 17 grudnia br. http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=662