Ogłoszenie przetargu

Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdańsku

80-156 Gdańsk, ul. Marsz. F. Focha 7

 

Ogłasza przetargi nieograniczone – konkursy ofert na następujące roboty:

1. Konserwacja elementów drewnianych.

2. Remont balkonów .

3. Legalizacja ciepłomierzy.

 

Termin składania ofert do 25.03.2014 do godz. 12:00  w siedzibie ASM w Gdańsku,                   ul. Marsz. F. Focha 7.

Otwarcie złożonych ofert w/w przetargów nastąpi kolejno od godz. 13:00.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów

znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej  www.asm.gdansk.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór ofert i możliwość unieważnienia,

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.