Ogłoszenie przetargu w drodze negocjacji

AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

80-156 GDAŃSK, ul. Marsz. F. Focha 7

Ogłasza przetarg w drodze negocjacji– konkursy ofert na następujące roboty:

  1. Zimowe utrzymanie terenów Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Termin składania ofert do 03.11.2016r. do godz. 11:00 w siedzibie A.S.M. w Gdańsku, ul. Marsz. F. Focha 7.

Otwarcie złożonych ofert w/w przetargów nastąpi 03.11.2016r. o godz. 12:30.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.asm.gdansk.pl.

 Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór ofert i możliwość unieważnienia, lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.

odsniezanie-siwz-2016-negocjacje

zal-4a-do-siwz-wykaz-terenow-kol-jordana

zal-4b-do-siwz-wykaz-terenow-osowa

zal-4c-do-siwz-odsniezanie-kolejnosc

zalacznik-nr-4d-do-siwz-powierzchnie

zal-5-do-siwz-karta-pracy