Ogłoszenie przetargu na przeglądy: kominiarski, gazowy i prace kominiarskie

AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

80-156 GDAŃSK, ul. Marsz. F. Focha 7

Ogłasza przetargi nieograniczone – konkursy ofert na następujące roboty:

  1. Przegląd kominiarski, przegląd gazowy, prace kominiarskie.

Termin składania ofert do 04.10.2016r. do godz. 11:00 w siedzibie A.S.M. w Gdańsku, ul. Marsz. F. Focha 7.

Otwarcie złożonych ofert w/w przetargów nastąpi 04.10.2016r. o godz. 12:30.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.asm.gdansk.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór ofert i możliwość unieważnienia, lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.      siwz-przeglad-kominiarze