Ogłoszenie przetargów

AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
80-156 GDAŃSK, ul. Marsz. F. Focha 7

Ogłasza przetargi nieograniczone – konkursy ofert na następujące roboty:

1. Prace malarskie
2. Przegląd kominiarski, przegląd gazowy, prace kominiarskie.
3. Odtworzenie instalacji odgromowej.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.asm.gdansk.pl. w zakładce PRZETARGI