Ogłoszenie o przetargu

AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
80-156 GDAŃSK, ul. Marsz. F. Focha 7

Ogłasza przetargi nieograniczone – konkursy ofert na następujące roboty:

1. Prace malarskie.
2. Przegląd kominiarski, przegląd gazowy, prace kominiarskie.
3. Odtworzenie instalacji odgromowej.

Termin składania ofert do 24.09.2015r. do godz. 12:00 w siedzibie A.S.M. w Gdańsku, ul. Marsz. F. Focha 7.
Otwarcie złożonych ofert w/w przetargów nastąpi 24.09.2015r. w godzinach w kolejności 13:00, 13:30, 14:00.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.asm.gdansk.

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór ofert i możliwość unieważnienia, lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ przegląd -kominiarze

SIWZ odgromówka

SIWZ malarskie