Oferta UNIQA ubezpieczenia mieszkań dla Kolonii Jordana

Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa od wielu lat ubezpiecza swoje zasoby w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. W oparciu o tę współpracę oraz wniosek złożony na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przedstawiamy Państwu ofertę ubezpieczenia mieszkań. Proponowane ubezpieczenie jest realizowane w wielu spółdzielniach mieszkaniowych. Jest to produkt wyjątkowy na rynku, kompleksowy, w którym składka jest opłacana, co miesiąc wraz z opłatami za mieszkanie. Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne.

Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie to kompleksowa ochrona Państwa mienia znajdującego się w mieszkaniu, piwnicy, komórce lokatorskiej.
– kradzież z włamaniem, rabunek oraz wandalizm,
– zdarzenia losowe (pożar, deszcz nawalny, śnieg, uderzenie pioruna, powódź, wybuch, grad,
katastrofę budowlaną itp.),
– przepięcia, stłuczenia stolarki okiennej i drzwiowej,
– wszelkie zalania, jakie powstaną w mieszkaniu.

Ponadto ubezpieczenie obejmuje:
Odpowiedzialność Cywilną mieszkańców, za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim, do których naprawienia zobowiązują przepisy prawa, a wynikające z czynności życia codziennego (np. użytkowania mieszkania w następstwa zalania, sprawowania opieki nad dziećmi, posiadania zwierząt, użytkowania miejsca postojowego).

Przykład: W przypadku wybrania przez Państwa sumy ubezpieczenia 10 000 zł ze składką płatną 10 zł miesięcznie, ubezpieczeniem zostaną objęte wszystkie szkody rzeczowe w lokalu mieszkalnym do sumy 10 000 zł oraz Odpowiedzialność Cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim do kwoty    100 000 zł.

Jak przystąpić do ubezpieczenia?
1. Należy wypełnić załączony wniosek.
2. Sposób przekazania wypełnionego wniosku:
– wnioski będą zbierane przez pracownika Spółdzielni, w określonym wcześniej terminie,
– można je również składać osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po opłaceniu składki tj., jeśli opłacą Państwo składkę wraz z należnościami za mieszkanie do 31 stycznia, ochrona obowiązuje od 1 lutego. Każdorazowe opłacenie składki przedłuża ochronę na kolejny miesiąc.

Przystępując do ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie otrzymają Państwo potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia, na podstawie, których umowa została zawarta. Ubezpieczenie zawierane jest na czas nieokreślony i na pisemny wniosek może zostać wypowiedziane.

Wniosek i informacja UNIQA