Konkurs ofert

Akademicka Spółdzielnia mieszkaniowa w Gdańsku z siedzibą przy ul. Focha 7

ogłasza konkurs ofert na utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni we

Wspólnocie Mieszkaniowej Andersa 3 w Sopocie.

Oferta powinna być przesłana do dnia 19 października 2015r.

ZOf Andersa sprzątanie październik 2015