Zapytanie ofertowe

 

Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdańsku ogłasza zapytanie ofertowe

konkurs ofert na konserwacje monitoringu. 

Termin składania ofert do dnia 20.02.2017r. w siedzibie ASM w Gdańsku, ul. Focha 7.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w siedzibie Spółdzielni

oraz na stronie internetowej.

Zapytanie ofertowe – monitoring konserwacja 060217

załacznik nr 3 do zapytania ofertowego 06.02.2017

 

UWAGA!

Przedłuża się termin składania ofert do dnia 28.02.2017r.