Komunikat Rady Nadzorczej

Szanowni mieszkańcy.

Rada Nadzorcza ASM zwraca się do członków i mieszkańców ASM

o przekazywanie zbędnych, w dobrym stanie książek w celu powiększenia księgozbioru

tzw. „Biblioteki sąsiedzkiej”.

Książki można przynieść do siedziby ASM przy ul. Focha 7  każdego dnia

lub do Klubu Osiedlowego przy ul. Poniatowskiego 13 w każdy pierwszy

poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00 do 19.00.

Z góry dziękujemy.