Klub Osiedlowy ASM „STER”

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy Państwa, że w wyniku ogłoszonego konkursu

na nazwę Klubu Osiedlowego Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Gdańsku wybrano nazwę „STER”.