II termin przeglądów szczelności instalacji gazowej oraz przeglądów kominowych

UWAGA !!!

W dniu 07.11.2015r. (sobota) w godzinach 900 – 1300 odbędzie się II termin przeglądów szczelności instalacji       gazowej oraz przewodów kominowych i kontrola działania podłączeń w mieszkaniach.
W związku z powyższym niezbędna jest obecność mieszkańców w lokalach.
Przeglądu dokonają pracownicy Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku Rejonowy Zakład Kominiarski nr 6     w Gdyni ul. Morska 61 tel. 586-200-396.