Dodatkowe wyjaśnienia dotyczący przetargu na wymianę ciepłomierzy

Dodatkowe objaśnienie do przetargu

Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdańsku na zgłoszone przez firmę Metrona pytania  wyjaśnia:
Pytanie 1
Jakie urządzenia ma zostać dostarczone i zamontowane jeśli ciepłomierz podany ponownej legalizacji nie spełni warunków technicznych umożliwiających jego dalszą eksploatację (aktualne cechy legalizacyjne nie zostaną nałożone)? W którym miejscu formularza ofertowego należy podać cenę tego urządzenia?
Odpowiedź:
W przypadku, kiedy ciepłomierz poddany ponownej legalizacji nie spełni warunków technicznych umożliwiających jego dalszą eksploatację, należy zamontować nowe ciepłomierze ultradźwiękowe typ ULTRAHEAT 2WR6, o średnicy DN15 i przepływie 0,6m3/h. Koszt dostawy i montażu nowego ciepłomierza należy umieścić jako załącznik do oferty.

Pytanie 2
Z uwagi na to, że część prac wykonywana będzie w mieszkaniach czy Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru prac po przeprowadzeniu wymiany wszystkich ciepłomierzy, do których Wykonawca miał dostęp w wyznaczonych terminach montażu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania za wykonane prace. Faktura winna być wystawiona po końcowym odbiorze prac przez Inspektora.