Budżet obywatelski 2014

Grupa inicjatywna mieszkańców naszego osiedla, zgłosiła projekt obywatelski 2014

do Urzędu Miejskiego w Gdańsku o rewitalizację dolinki i terenu przyległego

do ul. Focha  i ul. Świdnickiej.

Proszę zapoznać się z projektem i wziąć udział w głosowaniu.

Lista punktów konsultacyjnych na plakatach tutaj.

 

 Rada Nadzorcza  wyraża poparcie dla projektu obywatelskiego

„Rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ul. Focha i Świdnickiej i innych”Nr 12

i zwraca się z prośbą do członków i mieszkańców Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

o wzięcie udziału w głosowaniu