Zawiadomienie

Zarząd ASM zgodnie z §22 statutu zawiadamia członków ASM , że:

 

  • Rada Nadzorcza przyjęła projekt „Regulaminu naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenia ścieków dla budynków Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku”. Tekst Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.asm.gdansk.pl w zakładce „Komunikaty” oraz w biurze ASM na ul. Focha 7.

 

  • Zarząd rozpoczął prace nad zmianami do „Regulaminu rozliczenia energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej wody (CW) dla lokali zlokalizowanych na osiedlu Kolonia Jordana znajdujących się w zasobach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku”.

 

Wnioski i propozycje w obu powyższych sprawach można zgłaszać na piśmie do 16.03.2014 r. w siedzibie ASM lub na adres asm@asm.gdansk.pl.


Regulamin rozliczania wody – Projekt