30 lat ASM

JUBILEUSZ

 

W dniu 24 października 2014 r. w Gdańskiej Scenie Muzycznej odbyła się akademia z okazji 30-lecia Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na uroczystość zostali zaproszeni m.in. członkowie założyciele spółdzielni, działających organach spółdzielni oraz pracownicy ASM w latach 1984-2014. Podczas uroczystości na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu ASM, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczości odznaczył 13 zasłużonych w dla spółdzielni w okresie 30 lat istnienia ASM. Odznaczeni odznaczeniem „Zasłużonego Działacza Ruch Spółdzielczego” zostali:

 

1) Adam Fedzensztajn – członek założyciel ASM, 25 lat pracy w Radzie Nadzorczej;
2) Tomasz Bartoszuk – członek założyciel ASM, 12 lat pracy w Zarządzie ASM, 8 lat pracy w Radzie Nadzorczej;
3) Maciej Lisicki – 12 lat pracy w Zarządzie ASM;
4) Zofia Kos-Sokołowska – 4 lat jako Prokurent Zarządu ASM, 8 lat pracy w Radzie Nadzorczej;
5) Andrzej Rola – 22 lat pracy w Radzie Nadzorczej;
6) Zbigniew Jasiński – 8 lat pracy w Radzie Nadzorczej;
7) Piotr Grajewski – 8 lat pracy w Radzie Nadzorczej;
8) Mirosław Olszowy – 8 lat pracy w Radzie Nadzorczej;
9) Regina Formela-Pecka – 23 lata pracy ASM w tym 17 lat pracy w Zarządzie ASM;
10) Ewa Wirkowska – 16 lat pracy w ASM;
11) Violetta Włodarska – 12 lat pracy w ASM;
12) Teodor Górecki – 17 lat pracy na rzecz ASM;
13) Małgorzata Kisielewska – 4 lat jako Prokurent Zarządu ASM, 8 lat pracy w Radzie Nadzorczej;

 

Podczas uroczystości wręczono zaproszonym gościom dyplomy okolicznościowe z okazji Jubileuszu 30-lecia ASM. Swoją obecnością zorganizowaną uroczystość uświetnili m.in. Przewodniczący Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczości Pan Jerzy Jankowski oraz Wice Prezydent Gdańska Pan Maciej Lisicki. Na zakończenie akademii dla zebranych gości wystąpiła gwiazda wieczoru, duet Małgorzata Werbińska – Błażej Pawlina.

 

ASM katalog 30 lat

Film informacyjny telewizja TTM

 

30lecie-zdjęcie grupowe