Modernizacja trzech kotłowni

Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na następujące roboty:

 

1. Modernizacja trzech kotłowni w budynkach przy ul. Focha 12, Focha 20, Focha 24.

 

Termin składania ofert do 26.11.2013r do godziny 11:00 w siedzibie ASM w Gdańsku ul. Focha 7. Otwarcie złożonych ofert w/w przetargu nastąpi o godzinie 13:00.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu znajduje się w siedzibie spółdzielni i poniżej. Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór ofert i możliwość unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  • SIWZ ( pdf, 233 kB )