Ogłoszenie przetargu-Konkurs ofert – remont dachu w budynku przy ul. Andersa 3 w Sopocie

AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

80-156 GDAŃSK, ul. Marsz. F. Focha 7

w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Andersa 3 w Sopocie

Ogłasza przetargi nieograniczone – konkursy ofert na następujące roboty:

  1. Prace remontowe – remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Andersa 3 w Sopocie

Termin składania ofert do 29.09.2017r. do godz. 13:00 w siedzibie A.S.M. w Gdańsku, ul. Marsz. F. Focha 7.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.asm.gdansk.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór ofert i możliwość unieważnienia, lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.

ogłoszenie przetargu 13.09.2017

SIWZ Remont dachu Andersa 3 wrzesień 2017

załącznik nr 3 SIWZ Andersa 3 – dach