Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie terenów Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku – RYCZAŁT MIESIĘCZNY

AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

80-156 GDAŃSK, ul. Marsz. F. Focha 7

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na:

  1. Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie terenów Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku.

Termin składania ofert do 31.08.2017r. do godz. 11:00 w siedzibie A.S.M. w Gdańsku,                                    ul. Marsz. F. Focha 7.

Otwarcie złożonych ofert w/w przetargów nastąpi w dniu 01.09.2017r. o godz. 12:30.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.asm.gdansk.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór ofert i możliwość unieważnienia, lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.  odśnieżanie SIWZ 2017 3dsz bp 1708