Przetarg na przeglądy kominiarskie

AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

80-156 GDAŃSK, ul. Marsz. F. Focha 7

Ogłasza przetargi nieograniczone – konkursy ofert na następujące roboty:

  1. Przegląd kominiarski, przegląd gazowy, prace kominiarskie.

Termin składania ofert do 18.08.2017r. do godz. 11:00 w siedzibie A.S.M. w Gdańsku,                                    ul. Marsz. F. Focha 7.

Otwarcie złożonych ofert w/w przetargów nastąpi 18.08.2017r. o godz. 12:30.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.asm.gdansk.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór ofert i możliwość unieważnienia, lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.    SIWZ przegląd -kominiarze.doc