Przetarg na pomiary instalacji

AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

80-156 GDAŃSK, ul. Marsz. F. Focha 7

 

Ogłasza przetargi nieograniczone – konkursy ofert na następujące roboty:

  1. Przegląd pięcioletni: pomiary instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej.

Termin składania ofert do 06.03.2017r. do godz. 15:00 w siedzibie A.S.M. w Gdańsku, ul. Marsz. F. Focha 7.

Otwarcie złożonych ofert w/w przetargów nastąpi 07.03.2017r. o godz. 11:00.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.asm.gdansk.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie swobodny wybór ofert i możliwość unieważnienia, lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ pomiary elektryczne 2017 r.