Wyniki głosowania nad Budżetem Obywatelskim 2017

 

Dziękujemy Państwu za liczny udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim 2017.

Z zatwierdzonych 5 projektów dla Dzielnicy Aniołki zostaną zrealizowane 3,

w tym 2 przy naszym Osiedlu Kolonia Jordana:

  1. Plac zabaw przy Wroniej Górce
  2. Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym, a górnym tarasem dzielnicy Aniołki.

Z pozostałymi wynikami głosowania nad Budżetem Obywatelskim                     dla m. Gdańska można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Budzet-Obywatelski-2017-Ktore-projekty-zwyciezyly-w-glosowaniu-mieszkancow,a,61873