Informacja – zwiększenie funduszu remontowego

Członkowie

Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Gdańsku

Szanowni Państwo!

Zarząd Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, ze uchwała Rady Nadzorczej

nr 44/2014 z dnia 25.11.2014., wprowadzony został miesięczny odpis zwiększający fundusz

remontowy na wymianę/legalizację ciepłomierzy,   w wysokości 1/60 spodziewanego kosztu

wymiany jednego ciepłomierza , tj. 10,00 zł. pomnożoną przez ilość ciepłomierzy.

Wyżej wymieniony odpis naliczany będzie co miesiąc, począwszy od marca 2015 roku.

 

Z poważaniem,

Zarząd

Akademickiej S. M.