Aktualności

Ogłoszenie przetargu w drodze negocjacji

AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 80-156 GDAŃSK, ul. Marsz. F. Focha 7 Ogłasza przetarg w drodze negocjacji– konkursy ofert na następujące roboty: Zimowe utrzymanie terenów Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Termin składania ofert do 03.11.2016r. do godz. 11:00 w siedzibie A.S.M. w Gdańsku, ul. Marsz. F. Focha 7. Otwarcie złożonych ofert w/w przetargów nastąpi 03.11.2016r. o godz. 12:30. Specyfikacja […]

Informacja Zarządu ASM

Zarząd Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 31.10.2016r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.   W sytuacjach awaryjnych prosimy o przesłanie wiadomości pod numer telefonu: 513 099 617.

Wyniki głosowania nad Budżetem Obywatelskim 2017

  Dziękujemy Państwu za liczny udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim 2017. Z zatwierdzonych 5 projektów dla Dzielnicy Aniołki zostaną zrealizowane 3, w tym 2 przy naszym Osiedlu Kolonia Jordana: Plac zabaw przy Wroniej Górce Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym, a górnym tarasem dzielnicy Aniołki. Z pozostałymi wynikami głosowania nad Budżetem Obywatelskim           […]