Aktualności

Opóźnienie w realizacji Siłowni

Szanowni Państwo! W związku z opóźnieniem realizacji „Siłowni pod chmurką przy Wroniej Górce” tj. przy skrzyżowaniu ul.Świdnickiej i Focha, Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała informacje z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, że trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót. Zgodnie z umową Wykonawca zakończy roboty do 17 grudnia br. http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=662

Ogłoszenie przetargu w drodze negocjacji

AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 80-156 GDAŃSK, ul. Marsz. F. Focha 7 Ogłasza przetarg w drodze negocjacji– konkursy ofert na następujące roboty: Zimowe utrzymanie terenów Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Termin składania ofert do 03.11.2016r. do godz. 11:00 w siedzibie A.S.M. w Gdańsku, ul. Marsz. F. Focha 7. Otwarcie złożonych ofert w/w przetargów nastąpi 03.11.2016r. o godz. 12:30. Specyfikacja […]